Sindikat gostinstva in turizma Slovenije.

Sindikat delavcev GiT Sovenije je reprezentativen sindikat v dejavnosti gostinstva in turizma ter sopodpisnik kolektivne pogodbe dejavnosti GiT. Preko pravnih služb in odvetniških pisarn je na razpolago članom sindikata. Vaša pomoč vsebuje pravne nasvete, pravno pomoč, zastopanje pred delovnim in socilanim sodiščem, izdelavo, terjatev in sodelovanje z inšpekcijo dela.

Pravna varnost je najpomembnejša naloga sindikata GiT Slovenije.

sindikat-git.si