Dobavnica

Dobavnica je dokument, ki spremlja robo oziroma materijal, ki ga izdamo iz skladišča in pmeni zmanjšanje zaloge na strani prodajalca. Na podlagi dobavnice stranka, ki smo ji robo dobavili preveri ali so postavke na dokumentu skladne z dejansko robo. V praksi je največkrat dobavnica tudi osnova za prevzemni list Prevzemnico, ki kupcu poveča zalogo v skladišču.

Izdane in podpisane dobavnice so tudi osnova za zakonsko terjatev plačila za prodano in dobavljeno blago.


Izdelava dobavnice:
V meniju izberemo Materialno poslovanje in kliknemo na Dobavnica:

napredna zascita

Odpre se nam seznam izdanih Dobavnic, urejen kronološko, naraščajoče po datumu.

Na desni strani izberemo gumb Nov (F7), odpre se nam forma za vnos novega dokumenta:

1.Iz šifranta izberemo poslovnega partnerja, v kolikor se naslov za dobavo blaga razlikuje od dejanskega naslova stranke/kupca lahko vnesemo dodatno poslovno enoto (Glej:Vnos dodatne PE).

napredna zascita

V seznam artiklov vnesemo izdobavljene artikle in količine. Za lažje delo lahko artikle potrjujemo iz seznama šifranta artiklov:

1. Najdemo v seznamu
2. Z miško označimo
3. Kliknemo enter na tipkovnici.

  • V polje opombe navedemo zaznamek, če je potrebno (za vnos v novo vrstico je potrebno držati tipko CTRL+Enter)
  • S klikom na Enter se prestavimo v polje Skupaj.
  • Dokument natisnemo s klikom na gumb na desni Tiskaj (F4).