Članici in članu smo na razpolago za reševanje vprašanj, povezanih z uveljavljanjem in varstvom pravic iz delovnega razmerja.

Pogodba o zaposlitvi, Plača, regres, nadomestilo za prehrano, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, Uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja na podlagi vaših podatkov bomo lahko ocenili, ali so vam kršene pravice iz delovnega razmerja.

Nudimo pomoč pri uveljavljanju in varstvu teh pravic

zsss-sindikat.si