Objavljamo sporočilo FURS po prvem tednu delovanja:
Glede na ugotovitve iz terena za zdaj ne moremo govoriti o sistemskem izogibanju vstopa v sistem davčnega potrjevanja računov.
Nadzorniki FURS zavezancem, ki še niso vključeni v sistem, vendar delajo v smeri vključitve, postavijo nekajdnevni rok, v katerem morajo vzpostaviti povezavo in potrjevati račune. Po tem sledi ponoven obisk. Če se na uvedbo davčnih blagajn ne pripravljajo, lahko takšnega zavezanca tudi kaznujejo.

Zaznane tehnične nepravilnosti na računih
V kasnejših mesecih se bodo nadzorniki usmerili tudi na zavezance, ki sicer potrjujejo račune, vendar so v podatkih zaznana odstopanja oziroma nepravilnosti. Z namenom, da zavezanci že pred nadzorom FURS odpravijo morebitna neskladja na računih, objavljamo do zdaj zaznane najpogostejše tehnične napake na računih:

  • različni računi imajo enako ZOI številko;
  • v kodi (QR, PDF417, 128) je zapisan napačen datum izdaje;
  • v kodi (QR, PDF417, 128) je zapisana napačna davčna številka izdajatelja;
  • znesek davka glede na podatke o davčni osnovi in stopnji davka ni pravilno izračunan.

V FURS menimo, da gre najverjetneje za tehnične pomanjkljivosti/napake na strani zavezancev oziroma njihovih razvijalcev/dobaviteljev opreme, ki jih o tem tudi sproti obveščamo. Če pa bomo zaznali, da gre za ponavljajoče se napake, ki trajajo dalj časa, bomo pri dotičnih zavezancih opravil nadzor in morebitne zlonamerne napake tudi sankcionirali.