Gasilska društva ter ostala društva in nepridobitne organizacije, ki niso davčni zavezanci, niso več zavezana k izdaji računov za dobave blaga in storitev, če vrednost obdavčljivih dobav končnim potrošnikom v tekočem koledarskem letu ne bo presegla 5.000 evrov.

Vir: Data.si