Vzpostavitev davčne blagajne

Orodja prihodnosti za potrebe sedanjosti.

Kratek vodič in povzetek

Verjetno vas bega, kaj vse potrebujete za vzpostavitev davčne blagajne, zato smo vam pripravili kratek vodič Kako do davčne blagajne. V osnovi je potrebno zadostiti samo spodnjim pogojem:

 

1. Namensko digitalno potrdilo
V vašem imenu lahko za certifikat zaprosi vaš računovodja oz. ponavadi tisti, ki ima dostop do e-Davkov. Zahtevek za dodelitev namenskega digitalnega potrdila vloži zavezanec elektronsko preko portala eDavki. Na podlagi vloženega zahtevka prejme zavezanec v osebni predal na portalu eDavki avtorizacijsko kodo in referenčno številko s katerima prevzame namensko digitalno potrdilo na portalu za prevzem namenskih digitalnih potrdil za davčne blagajne Ministrstva za javno upravo. Namenska digitalna potrdila za davčne blagajne se lahko uporabljajo izključno za namene izvajanja postopka davčnega potrjevanja računov.
2. Internetna povezava
Delovna naprava povezana v splet, lahko preko kabla, brezžično ali z vklopljenim prenosom podatkov (GPRS) pri obstoječem mobilnem operaterju.
3. Interni akt podjetja
V podjetju morate sprejeti interni akt oz. pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov. Vzorci se razlikujejo glede na število poslovalnic in število blagajn:

 

4. Davčna številka izdajatelja računa
Za vsako fizično osebo, ki bo izdajala račune preko davčne blagajne v podjetju/trgovini, je potrebno poznati njeno davčno številko, ki jo je možno povezati z elektronsko napravo. Davčno številko je ptorebno posredovati v okviru podatkov o računu davčnemu organu v potrjevanje.
5. Obvestila po prostoru
V prostoru, kjer izvajate neko storitev ali prodajate izdelke, za kar prejemate gotovino, potem se to smatra kot vaš poslovni prostor. Tukaj morate imeti na vidnem mestu izobešeno spodnje obvestilo. Poslovni prostor zavezanca je vsak nepremičen ali premičen prostor, v katerem zavezanec stalno, občasno ali začasno izdaja račune za dobave blaga ali storitev pri gotovinskem poslovanju.

 

6. Ustrezna programska oprema
To je ustrezna programska oprema oziroma program ali aplikacija (za pametne telefone in tablice), ki skladno z zahtevami FURS-a, uspešno potrdi in izda POS prejemek z enkratno identifikacijsko oznako računa (EOR) in z zaščitno oznako izdajatelja računa (ZOI). Najboljša takšna oprema je naš nan.