Telefon za otroke in mladostnike.

V obdobju dozorevanja mladi iščejo svoj položaj v družbi, ki od njih zahteva odraslost.

Iskanje lastne identitete, pritisk sovrstnikov, pomanjkanje izkušenj in čustvena nedozorelost...

tom-telefon.org