Izdelava predračuna

V okviru tega modula imamo možnost izdajati predračune, lahko pa predračun pretvorimo iz ponudbe

Predračun naredimo tako, da v okviru modula Materialno poslovanje izberemo gumb kot prikazuje slika:

napredna zascita

Odpre se nam seznam že odprtih predračunov. Sledi funkcijska tipka F7 oz. klik na gumb Nov (F7) kot kaže slika:

napredna zascita
 

Odpre se nov zavihek Podrobni podatki kamor vnesemo parametre predračuna. Po poljih se premikamo s tipko ENTER.Polje Številka predračuna je prednastavljeno in se izpolne samo, v kolikor bi želeli nadaljevati račun od neke številke je potrebno to vrednost spremeniti! Skladišče se izpolne glede na predizbrano skladišče v nastavitvah.

Polja:

 • Vrsta prodaje je prednastavljena, lahko pa jo prilagajte glede na potrebe.
 • Vnesemo številko dobavnice, če obstaja.
 • Določimo Datum dobave blaga.
 • Vnesemo številko naročilnice, če le-ta obstaja.
 • Določimo Datum naročila.
 • Vpišemo Poslovnega partnerja, če poslovni partner ne obstaja, ga je potrebno dodati v šifrant poslovnih partnerjev.
 • Vnesemo šifra artikla. Če ne poznamo šifre artikla oz. izdelka lahko preko kombinacije tipk CTRL+ENTER odpremo šifrant vseh artiklov. Izbrani artikel potrdimo s tipko ENTER.
 • V polje opis lahko vnesemo opombo.
 • Vnesemo količino prodanih artiklov.
 • Vnesemo rabat oz. pustimo prazno in se s tipko ENTER premikamo po poljih naprej.
 • Vrednosti za bruto nabavno ceno in ceno z DDV ni mogoče spreminjati.

V kolikor bi radi dodali še kak artikel ponovite postopek.

 • Ko ste vnesli vse artikle se s tipko ENTER preko praznih polj pomaknite do spodnjega dela računa:
 • Vnesemo popust oz. pustimo prazno in se s tipko ENTER premikamo po poljih naprej.
 • Vnesemo Rok plačila, program pa nam izračuna naslednje polje, kdaj račun zapade.
 • V drugem stolpcu vnašamo finančne podatke o blagajniškem popustu (Cassa sconto),
 • Polje Plačano vnesemo znesek (delno plačilo po predračunu oz. avansnem računu) oz. pustimo prazno in se s tipko ENTER premikamo po poljih naprej.
 • Po potrditvi zadnjega polja + DDV, nas program vpraša ali želite izdati predračun?

Kliknemo na gumb Da oz. Yes.

Odpre se nam forma za predogled predračuna kot kaže spodnja slika:

napredna zascita

Račun natisnemo tako, da v zgodnjem predogledu izberemo prvo ikonco - Tiskalnik.

Račun lahko shranimo za kasnejše tiskanje, ikonce - disketa.

Preko gumba lahko račun izvozimo v skoraj vse največkrat uporabljene oblike zapisov.

Oglejte si podrobnosti izvoza. Račun konvertiramo v PDF datoteko. Račun pošljemo po mailu.

V računu poiščemo besedo oz. besedni niz.