Finančna uprava RS bo v času decembra in prazničnega vzdušja izvajala inšpekcijski nadzor nad poslovanjem stojnic, še posebej bodo pozorni na nepravilnostih pri izdaji računov. Ugotovljene nepravilnosti se zadnja leta zmanjšujejo, a inšpektorji še vedno odkrijejo prodajalce, ki ne izdajajo računov ali pa so ti neustrezni. 

Kot so povedali na Fursu bodo do konca leta 2015 izvajali inšpekcijski nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno, blagajniškim poslovanjem ter s prikritimi nakupi nadzirali izdajanje računov: »Na terenu bomo opravljali tudi preventivne aktivnosti v zvezi z uvedbo davčnih blagajn.«

Furs bo tudi letos decembra s prikritimi nakupi nadzirala izdajanje računov.

Največ nepravilnosti se po mnenju Fursa dogaja pri prodaji na sejmih v času praznikov, saj ravno tam kupci največkrat izdelke kupujejo z gotovino. Pri tem najpogosteje ugotavljajo naslednje kršitve:

  • neizdajanje računov,
  • izdajanje neustreznih računov,
  • prodaja brez ustreznih dovoljenj oziroma soglasja za prodajo,
  • plačevanje najemnine za stojnice organizatorjem v gotovini brez računa,
  • zaposlovanje na črno.

vir: DATA.si