Finančna uprava RS bo v času decembra in prazničnega vzdušja izvajala inšpekcijski nadzor nad poslovanjem stojnic, še posebej bodo pozorni na nepravilnostih pri izdaji računov. Ugotovljene nepravilnosti se zadnja leta zmanjšujejo, a inšpektorji še vedno odkrijejo prodajalce, ki ne izdajajo računov ali pa so ti neustrezni. 

Kot so povedali na Fursu bodo do konca leta 2015 izvajali inšpekcijski nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno, blagajniškim poslovanjem ter s prikritimi nakupi nadzirali izdajanje računov: »Na terenu bomo opravljali tudi preventivne aktivnosti v zvezi z uvedbo davčnih blagajn.«