Vsi artikli se nahajajo v šifrantu vseh artiklov, do njih dostopamo s klikom na gumb Artikli:

gumb artikli


V seznamu artiklov, ki se nam izpiše, izberemo tistega, ki bi ga radi posodobili oz. mu spremenili/ažurirali podatke. V primeru, da imamo mnogo artiklov se lahko poslužujemo uporabe filtriranja podatkov. To storimo tako, da v polje naziv vpišemo artikel, ki ga iščemo kot prikazuje spodnja slika:

iskanje izbranega artikla


Sedaj artikel označimo s klikom in se prestavimo na zavihek Podrobni podatki, kjer uredimo spremembe. 

podrobni podatki artikla

Uredimo podatke in ne pozabimo shraniti sprememb preko gumba Shrani oz. F6.