Vnos novega artikla

Vsi artikli se nahajajo v šifrantu vseh artiklov.
Do šifranta dostopamo s klikom na gumb Artikli:

gumb artikli


V šifrantu artiklov so navedeni vsi produkti oz. storitve, ki so že vnešeni v bazo.
Nov artikel vnesemo s pomočjo zgornjega gumba na desni strani Nov ali preko funkcijske tipke F7 na naši tipkovnici.
Program nam odpre formo za vnos artikla kot je prikazano na spodnji sliki in nas prestavi na zavihek Podrobno:

nov artikel


Po poljih naprej se najhitreje premikamo s tipko ENTER.
Iz šifranta Kategorij izberemo vse tiste v katere artikel spada, če kategorije nimamo jo prav tako lahko kreiramo sami. Kako ustvarimo novo kategorijo?
Če katerega od podatkov ne poznamo ga lahko vedno dodamo kasneje (Glejte ažuriranje artiklov).
V okviru finančnih podatkov v polje Maloprodajna cena z DDV vnesemo ceno artikla in na koncu potrdimo s tipko ENTER, da nam program sam preračuna/izpolne vrednost Prodajna cena brez DDV. Velja tudi obratno, to pomeni, da najprej vnesemo ceno brez DDV ter tipko ENTER, da nam program sam preračuna Prodajno ceno z DDV.

Ko izpolnemo vse podatke o novem artiklu ne smemo pozabiti sprememb shraniti. To naredimo z gumbom Shrani (ali funkcijska tipka F6).