Gibanje zaloge je vedno na voljo na zavihku poleg podrobnih informacij artikla:

gibanje zaloge
Na zgornji sliki so opisani dogodki, dvakrat prodaja artikla v minus in na koncu prevzem v plus.


Včasih potrebujemo takojšnjo informacijo o zalogi artiklov na današnji dan.
Ta funkcionalnost je v programu omogočena tako, da v šifrantu artiklov na gumbu Tiskaj (F4) preko dodatnih možnosti (puščica dol) izberemo Zaloga vseh artiklov kot kaže spodnja slika:

tiskaj zalogo

Prikaže se nam forma za vnos in popravek datuma, poslovne enote, maloprodaje itn...

V kolikor pustimo vnešene podatke nespremenjene nam pokaže zalogo za poslovno enoto na kateri delamo za današnji dan:

pregled zaloge artiklov


V primeru, da je potrebno podatke še dodatno urejati si le-te lahko izvozimo v poljubno obliko na gumbih skrajno levo zgoraj:

izvoz zaloge print